--> 2020

Aukcja (ustna licytacja) materiałów stalowych (dwuteowników)

Data dodania: 30 czerwiec 2020, Wtorek / Ilość wyświetleń: 89
Aukcja (ustna licytacja) materiałów stalowych (dwuteowników)

OGŁOSZENIE O AUKCJI
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: PZD-ZP.235.1.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:
7 lipca 2020 r., godz. 10:00
Miejsce aukcji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)
34 - 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).
Wadium należy wnieść do dnia 6 lipca 2020 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

Opublikowała w dniu 30 czerwca 2020 r. Anna Michałczak


INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI MATERIAŁÓW STALOWYCH (LICYTACJI USTNEJ)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 10 lipca 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Ogłoszenie aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) 391 kB
Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) 320.6 kB

Zobacz także

stat4u