--> 2020

Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko

Data dodania: 13 styczeń 2020, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 99
Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.7.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 13 stycznia 2020 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024, w miejscowości Krościenko” .
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.7.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 20 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Formularz ofertowy 211.5 kB
Wzór umowy 260.6 kB
Protokół sprawności oświetlenia - wzór 287.5 kB
Protokół przekazania materiałów - wzór 195.3 kB
Protokół odbioru - wzór 428.7 kB
Specyfikacja techniczna 39.1 kB
Zaproszenie do złożenia oferty 380.4 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 513.7 kB

Zobacz także

stat4u