--> 2020

Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego

Data dodania: 15 czerwiec 2020, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 80
Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.
Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 15 czerwca 2020 r. znak: PZD-ZP.263.2.2.2020 znajduje się poniżej w załącznikach
Termin składania ofert:
do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 15 czerwca 2020 r. Anna Michałczak


WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 16 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.263.2.2.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 16 czerwca 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.263.2.2.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 19 czerwca 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 807.7 kB
Formularz ofertowy 206.7 kB
Opis przedmiotu zamówienia 416.6 kB
Wzór umowy 474 kB
Wyjaśnienia 415.5 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 424.7 kB

Zobacz także

stat4u