Aktualności

Przetarg nieograniczony - Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459

Data dodania: 10 czerwiec 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 28
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna".

Termin składania ofert: do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 9:00
Miejsce składania ofert: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

Szczegóły w zakładce: Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 00 euro

Zobacz także

stat4u