Aktualności

Roboty budowlane w Krośnicy (etap I)

Data dodania: 19 listopad 2018, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 175
W Krośnicy przy drodze powiatowej 1638K od skrzyżowania z drogą wojewódzką 969 powstanie nowy chodnik.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w km 0+020,00-0+136,77 oraz w km 0+160,00-0+415 (z wyłączeniem obiektu mostowego) w miejscowości Krośnica.

W ramach w/w zadania zaplanowano: poszerzenie drogi, wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni, budowę prawostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów, przebudowę rowu, budowę pobocza, przebudowę zatoki autobusowej, budowę ścieku przykrawężnikowego, korytka ściekowego oraz kanalizacji deszczowej.

Inwestycja ma potrwać do września przyszłego roku, a jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD, Grzegorz Zając z Kamienicy.

Zobacz także

stat4u