Aktualności

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb (zdjęcia)

Data dodania: 16 listopad 2018, Piątek / Ilość wyświetleń: 186
F.H.U. Leszek Bednarczyk z Kluszkowiec wygrała przetarg na rozbudowę drogi powiatowej w Szaflarach i Bańskiej Niżnej.

Inwestycja obejmująca rozbudowę drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w km 0+000 – 0+485 polegać będzie na:
- poszerzeniu drogi oraz wykonaniu nowej nawierzchni,
- budowie lewostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów,
- budowie pobocza,
- budowie ścieku przykrawężnikowego,
- przebudowie rowu,
- budowie korytka ściekowego oraz kanalizacji deszczowej,
- przebudowie sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej,
- przebudowie ogrodzeń.

Zadanie obejmuje również przebudowę ogrodzeń w km 2+570 – 2+630 w Bańskiej Niżnej.

Termin realizacji inwestycji to sierpień 2019r.

galeria

Zobacz także

stat4u