Projekty i fundusze unijne

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa - etap II

Powiat Nowotarski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa w miejscowości Skawa - etap II"

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa

Powiat Nowotarski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa".

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II

Projekt nr MRPO.04.01.03-12-009/16 pn. „Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ. gosp. obejmujące modernizacje odcinków DP Powiatu Nowotarskiego - ETAP II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zakończenie projektu pod nazwą: "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych."

Na nowo powstałym w Sromowcach Niżnych rondzie odbyła się uroczystość zakończenia projektu pn. "Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych", realizowanego w 2012 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013.

Zakończenie projektu pt. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica

Dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica” .

Budowa transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza

Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, na podstawie rozporządzenia z dnia 19 marca 2009 r. zatwierdził projekt „Budowa Transgranicznej ścieżki spacerowej w Czerwonym Klasztorze i Sromowcach Niżnych łącząca obiekty słowacko-polskiego pogranicza” do wsparcia. Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 163 760,22 EUR tj. 85% całkowitych kosztów.

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D

PROJEKT NR MRPO.04.01.01-12-054/08
Realizacja inwestycji została współfinansowana w 65 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 8 449 998,00 PLN;
- całkowity koszt projektu - 14 694 430,86 PLN;
- koszty kwalifikowane - 12 999 996,92 PLN.

Strona 1 z 2‹ poprzednie | 1 2 | następne ›
stat4u