Inwestycje

Koniec remontu chodnika i przebudowy przepustu w Skawie

Data dodania: 12 listopad 2011, Sobota / Ilość wyświetleń: 2926
Firma EKA Materiały i Usługi Budowlane Edward Krzysik z Maniów zakończyła przebudowę drogi powiatowej Rabka-Naprawa w miejscowości Skawa, polegającą na budowie odcinka chodnika, remoncie przepustu pod drogą i montażu barier bezpieczeństwa.

EKA na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu realizowała zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K1668 Rabka – Skawa – Naprawa – etap II w km od około 4+960 do km około 5+070 z remontem przepustu". Zadanie polegało na budowie ponad 100-metrowego odcinka prawostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, o szerokości 1,5 m., który połączył istniejące już chodniki. Towarzyszyło temu poszerzenie jezdni. Druga część inwestycji był to remont istniejącego przepustu pod drogą. Zadanie obejmowało również: odwodnienie pasa drogowego - wykonanie wpustów ulicznych, przykanalików oraz studni rewizyjnych odprowadzających wodę z nawierzchni drogi, do kanalizacji deszczowej, remont istniejących przepustów - studnie wlotowe, wymiana rur, ścianki wlotowe i wylotowe, wykonanie odwodnienia liniowego oraz zabezpieczenie uczestników ruchu pieszego poręczami ochronnymi na przepustach i wysokich nasypach. Wartość inwestycji wyniosła 229 697,28 zł.

galeria

Zobacz także

stat4u