Inwestycje

Mosty w Krościenku zrealizowane dzięki funduszom unijnym

Data dodania: 6 wrzesień 2011, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1648
Bliźniacze mosty w Krościenku nad Dunajcem, których budowa (w przypadku nowego) i przebudowa (starego) w ostatnich miesiącach definitywnie dobiegła końca, powstały dzięki funduszom Unii Europejskiej. Projekt pn. "Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko" był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym.

Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 2 grudnia 2008 r. Uchwałą nr 1094/08 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Realizacja inwestycji została współfinansowana w 65 % ze środków Unii Europejskiej:

 kwota dotacji rozwojowej – 8 449 998,00 PLN;
 całkowity koszt projektu – 14 711 185,66 PLN;
 koszty kwalifikowane – 12 999 996,92 PLN.

Celem projektu było zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej i uzdrowisk powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy warunków przejezdności droga powiatową nr K1639 jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

galeria

Zobacz także

stat4u