Inwestycje

Przebudowa drogi powiatowej w Spytkowicach dobiegła końca

Data dodania: 2 listopad 2010, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1450
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA I z Łostówki zakończyło realizowaną na zlecenie PZD inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K1665 Skawa – Raba Wyżna w m. Spytkowice od km ok. 4+800 do km 6+380 – etap I". Inwestycja prowadzona była w okolicy szkoły w Spytkowicach - powstał tu chodnik o długości 700 m., zatoka autobusowa i kanalizacja deszczowa.

Zakres robót był szeroki i obejmował m.in.:

1.Przebudowa jezdni i poboczy:
- wycięcie drzew i krzewów wchodzących w skrajni drogowej,
- regulacja istniejących ogrodzeń,
- wykonanie niezbędnych poszerzeń jezdni,
- wykonanie korekty niwelety drogi,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń, przekopów i korekty niwelety,
- wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szer. 1,5 m i 2,0 oddzielonych od jezdni krawężnikiem betonowym,
- wykonanie odcinkowego ścieku w poboczu z pref. korytek betonowych,
- przebudowa zjazdów do posesji prywatnych,
- korekta wysokościowa i wyłukowań na skrzyżowaniach przebudowywanego odcinka drogi,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń rurami ochronnymi uzbrojenia podziemnego.

2.Przebudowa uzbrojenia podziemnego ulicy:
- wykonanie studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi,
- wykonanie przykanalików,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- przebudowa kanalizacji deszczowej.

galeria

Zobacz także

stat4u