Inwestycje

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi Dębno-Niedzica podpisana

Data dodania: 20 sierpień 2010, Piątek / Ilość wyświetleń: 1157
Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podpisał w Krakowie z Wojewodą Małopolskim Stanisławem Kracikiem umowę na dofinansowanie, ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr K1639 Dębno - Niedzica - Granica Państwa w km od 5+000,00 do km 11+237,00

Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podpisał w Krakowie z Wojewodą Małopolskim Stanisławem Kracikiem umowę na dofinansowanie, ze środków pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg związanej z przebudową drogi powiatowej nr K1639 Dębno - Niedzica - Granica Państwa w km od 5+000,00 do km 11+237,00. Zgodnie z zawartą umową Wojewoda przekaże 1 983 900 zł, co stanowi 41,50% wartości zadania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy PZD a EUROVIA POLSKA S.A. która jest wykonawcą robót. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu i gminy Łapsze Niżne. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji, której zakończenie planowane jest na 20 października 2010r., wykonana zostanie min. nowa nawierzchnia, chodnik, zatoki autobusowe oraz elementy odwodnienia drogi. W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników zamontowane zostaną urządzenia zabezpieczające, przejścia dla pieszych zostaną oświetlone a cały odcinek otrzyma nowe oznakowanie pionowe i poziome.

galeria

Zobacz także

stat4u