Inwestycje

Uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji - tym razem w Ludźmierzu

Data dodania: 23 listopad 2011, Środa / Ilość wyświetleń: 3403
Na odbudowanym moście na potoku Lepietnica w Ludźmierzu odbyło się uroczyste otwarcie połączenia drogowego Ludźmierz-Klikuszowa-Obidowa przebudowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poświęcenia oddanej do użytku inwestycji dokonał ksiądz Bronisław Walczak.

W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi i mostu udział wzięli m.in.: starosta nowotarski Krzysztof Faber, wójt gminy Nowy Targ Jan Smarduch i jego zastępca Stanisław Szeliga, wicestarosta Maciej Jachymiak, Urzędujący Członek Zarządu Powiatu i przewodniczący Euroregionu „Tatry” Bogusław Waksmundzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek i jego zastępca Krzysztof Szlaga, zastępca Komendanta Powiatowego Policji Kazimierz Kania, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Dariusz Bańka i prezes Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Władysław Głód wraz z kierownikami budowy, oraz radni powiatowi, gminni, sołtys i mieszkańcy Ludźmierza.

- Otwieramy nowe odcinki dróg, na których znacząco poprawiło się bezpieczeństwo. Wykonane zostały chodniki, oświetlenie, zatoczki autobusowe. Jeśli dodamy do tego budowę trzech nowych mostów w tym rejonie (w Ludźmierzu, Lasku i Trutem - przypis redakcyjny), daje to piękny efekt - powiedział starosta Krzysztof Faber. - Mam nadzieję, że ta wykonana inwestycja, robota, będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom. Możemy bowiem zaobserwować, że dziś ten ruch samochodowy jest bardzo duży nie tylko na drogach krajowych, wojewódzkich, ale także powiatowych, dlatego bezpieczeństwo jest tak ważne - dodał.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, przede wszystkim wójtowi Janowi Smarduchowi, gminie Nowy Targ, że nigdy nie odwraca się od nas, jeśli chodzi o współfinansowanie inwestycji. Wspólnie jesteśmy wstanie więcej zrobić. Dziękuję Powiatowemu Zarządowi Dróg, panu dyrektorowi Waniczkowi z całym swoim zastępem, radnym powiatowym, że dostrzegają te potrzeby na drogach i dziękuję też mieszkańcom za cierpliwość podczas modernizacji drogi - powiedział Krzysztof Faber.

- Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a przede wszystkim panu staroście, bo to on był twórcą z ludźmi Powiatowego Zarządu Dróg tego wniosku, bardzo dziękuję - dodał wójt Jan Smarduch.

Inwestycja realizowana była od marca do końca października. W ramach inwestycji wyburzono stary most na potoku Lepietnica w Ludźmierzu i w jego miejscu wybudowano nowy, wybudowano chodnik od mostu do Gimnazjum w Ludźmierzu, przebudowano odcinek drogi od mostu przez Trute, Lasek do Klikuszowej, do skrzyżowania z Zakopianką. Wzdłuż tej drogi powstały chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych, wykonano zjazdy do prywatnych posesji, powstało nowe oświetlenie i zatoki autobusowe.

Całe zadanie kosztowało w sumie prawie 6 milionów złotych. Na tę sumę złożyła się 3-milionowa dotacja w ramach tzw. „Schetynówek”, pozostała kwota to równy wkład (po 1,5 mln zł) Powiatu Nowotarskiego i Gminy Nowy Targ.

galeria

Zobacz także

stat4u