Kanały technologiczne

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH-rozbudowa dp nr 1677K Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra Łętownia

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra Łętownia” na odcinku od skrzyżowania drogą wojewódzką 957 do granicy powiatu Suskiego - odcinek o dług. 4259,40 m.

31.07.2014, 14:01 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH-rozbudowa obiektu mostowego na potoku Chudobowy dp1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa – rozbudowa obiektu mostowego na potoku Chudobowy”.

31.07.2014, 13:15 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTEPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - rozbudowa dp 1642K Groń-Trybsz-Niedzica w m. Łapsze Niżne

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: „Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1642 Groń – Trybsz – Niedzica w miejscowości Łapsze Niżne na odcinku nr 95 ul. Długa do skrzyżowania z ul. Wiśmierskiego” na odcinku od działki nr 95(ul. Długa) do skrzyżowania z ul. Wiśmierskiego.

31.07.2014, 13:03 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH-rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: „Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z m. Szczawnica” na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica (ul. Kozłeczyzna) wraz z budową chodnika dla pieszych i przebudową istniejącego ciągu pieszo – rowerowego w tym odcinku oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

31.07.2014, 12:54 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH-DP1666K Ponice-Rdzawka-budowa chodnika w miejscowości Rdzawka

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: „Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1666K Ponice – Rdzawka – budowa chodnika w miejscowości Rdzawka” na odcinku od istniejącego prawostronnego chodnika (budynek nr 260) do budynku nr 272.

31.07.2014, 12:38 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - DP 1678K Raba Wyżna-Podwilk (budowa chodnika) w miejscowości Raba Wyżna

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna-Podwilk /budowa chodnika/ w miejscowości Raba Wyżna”, na odcinku od wjazdu do Remizy OSP w Rabie Wyżnej do ostatniego wjazdu na obiekty sportowe „Orlik”

21.09.2012, 12:34 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - DP 1676K Lipnica Wielka-Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka (budowa chodnika) w miejscowości Lipnica Wielka”, na odcinkach: I odcinek: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 962 do skrzyżowania z drogą gminną po stronie prawej /budynek 267/ - chodnik po stronie prawej, II odcinek: od budynku nr 611 (koniec istniejącego lewostronnego chodnika/) do budynku nr 695, III odcinek: od mostu na pot. Lipniczanka (budynek nr792) do budynku nr 870

21.09.2012, 12:29 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - DP 1668K Rabka-Skawa-Naprawa (budowa chodnika) w miejscowości Skawa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka-Skawa-Naprawa (budowa chodnika) w miejscowości Skawa”, na odcinku o długości ok. 740m od istniejącego (wykonanego w 2012roku) chodnika w kierunku miejscowości Naprawa

21.09.2012, 12:14 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - DP 1664K Harkabuz-Piekielnik (budowa chodnika) w miejscowości Bukowina Osiedle

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz-Piekielnik (budowa chodnika) w miejscowości Bukowina Osiedle

21.09.2012, 12:09 / więcej »

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - DP1661K Trute- Klikuszowa-Obidowa (budowa chodnika) w miejscowości Klikuszowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa (budowa chodnika) w miejscowości Klikuszowa”, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 47 do boiska sportowego.

21.09.2012, 11:44 / więcej »
Strona 5 z 6‹ poprzednie | ... 2 3 4 5 6 | następne ›
stat4u