Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Zakres obowiązków

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu Nowotarskiego dotyczących PZD oraz zapewnienie umieszczenia ich w porządku obrad Zarządu i Rady,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  - uchwał Zarządu i Rady Powiatu Nowotarskiego,
  - zarządzeń Starostydotyczących PZD,
  - zarządzeń Dyrektora PZD,
  - protokołów z kontroli przeprowadzonych w PZD,
 • opracowywanie dokumentów regulujących organizację PZD,
 • opracowywanie pod względem formalnym dokumentów związanych z zaliczaniem dróg publicznych do odpowiednich kategorii,
 • opracowywanie pod względem formalnym umów zawieranych przez / przy udziale PZD z jednostkami administracji publicznej,
 • współpraca z radcą prawnym PZD.


18 264 01 45
18 264 97 70
18 266 28 88

prawny.pzd@nowotarski.pl

Pracownicy:
Elżbieta Węgrzyn
stat4u