Projekty i fundusze unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ilość wyświetleń: 786
Podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W październiku 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie czterech zadań typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Operacja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w km od 1+074,00 do 1+673,00 w miejscowości Skrzypne mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1646K o długości 599 m oraz rozwój turystyki, przedsiębiorczości i społeczno – gospodarczy wsi. Przewidywany wynik operacji: przebudowana droga o długości 599m. Termin realizacji 2017r.

Operacja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w km od 1+210,00 do 2+151,00 w miejscowości Lipnica Mała
mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1675K o długości 941 m oraz rozwój turystyki, przedsiębiorczości i społeczno – gospodarczy wsi. Przewidywany wynik operacji: przebudowana droga o długości 941 m. Termin realizacji 2017r.

Operacja pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w km od 0+966,00 do 1+514,76 w miejscowości Raba Wyżna mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1678K o długości 548 m oraz rozwój turystyki, przedsiębiorczości i społeczno – gospodarczy wsi. Przewidywany wynik operacji: rozbudowana droga o długości 548m. Termin realizacji 2018r.

Operacja pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina -Bystra - Łętownia w km od 3+045,00 do 4+221,00 w miejscowości Zubrzyca Górna mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży uczestników ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1677K o długości 1,176 km oraz rozwój turystyki, przedsiębiorczości i społeczno – gospodarczy wsi. Przewidywany wynik operacji: rozbudowana droga o długości 1,176km. Termin realizacji 2019r.

Szacunkowy koszt realizacji zadań: 6 136 783,60 zł
Wysokość dofinansowania: 2 911 480,00 zł

Zobacz także

stat4u