Projekty i fundusze unijne

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

Ilość wyświetleń: 354
Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem.

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ”


Partnerami Projektu są:
Partner Wiodący / Vedúci Partner - Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj - www.sucpsk.sk
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 - Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ -https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 - Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 6 994 600,26 €

Wartość dofinansowania: 5 926 003,07 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017-31.10.2019

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni , wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, remont obiektu mostowego, wykonanie modernizacji elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonanie urządzeń ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające,) oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące).

Cele Projektu:
Poprawa stanu komunikacji, mobilności transgranicznej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na pograniczu polsko-słowackim, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T, po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stronie polskiej z drogami krajowymi nr 7 i 49. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport.

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0091/17. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 56/2017 z dnia 12 października 2017r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Mapa - zakres rzeczowy zadania realizowany przez PP1 1.4 MB

Zobacz także

stat4u