Projekty i fundusze unijne

Poprawa dostępu do uzdrowiska Szczawnica przez budowę mostu na Dunajcu jako I etap porządkowania ruchu drogowego w miejscowości Krościenko n/D

Ilość wyświetleń: 2957
PROJEKT NR MRPO.04.01.01-12-054/08
Realizacja inwestycji została współfinansowana w 65 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 8 449 998,00 PLN;
- całkowity koszt projektu - 14 694 430,86 PLN;
- koszty kwalifikowane - 12 999 996,92 PLN.

Projekt obejmował inwestycję realizowaną w ciągu drogi powiatowej nr K1636 Krościenko – Szczawnica. Polegała ona na przebudowie istniejącego mostu oraz na wzniesieniu nowego od strony dolnej wody. Nowy obiekt ma konstrukcję i wygląd architektoniczny identyczny z istniejącym. Na nowym obiekcie poprowadzony został ruch samochodowy w kierunku centrum Krościenka n/D, natomiast na przebudowanym moście ruch w kierunku Szczawnicy i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa prowadzi od rynku w Krościenku n/D, poprzez istniejący przebudowany most, do ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego wzdłuż bulwarów Dunajca.

Rozbudowa mostu miała również na celu dostosowanie konstrukcji do wymaganego przepisami uniesienia spodu obiektu dla zapewnienia swobodnego przepływu wielkiej wody na rzece Dunajec.

Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 2 grudnia 2008 roku Uchwałą nr 1094/08 Zarządu Województwa Małopolskiego, a umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 5 czerwca 2009 roku.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w lipcu 2009 r. i trwała do 22 lipca 2011 r. Jego całkowity koszt to ponad 14,5 miliona złotych z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 8,5 miliona złotych.

Celem projektu było zwiększenie dostępności komunikacyjnej do obszarów aktywności turystycznej i uzdrowisk powiatu nowotarskiego w wyniku poprawy warunków przejezdności droga powiatową nr K1637 jako element tworzenia sprawnego i spójnego regionalnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej, decydującego o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Pełna treść informacji do pobrania 110 kB
Nowy obiekt mostowy na Dunajcu- końcowy etap realizacji inwestycji 197.4 kB

galeria

Zobacz także

stat4u