Projekty i fundusze unijne

Usprawnienie transportu drogowego na obszarach kluczowych dla rozwoju społ.-gosp. obejmujące modernizację odcinków dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Ilość wyświetleń: 2094
PROJEKT NR MRPO.04.01.03-12-008/08
Realizacja inwestycji została współfinansowana w 33,11 % ze środków Unii Europejskiej:
- kwota dotacji rozwojowej - 7 401 690,32 PLN;
- całkowity koszt projektu - 22 354 848,45 PLN;
- koszty kwalifikowane - 22 354 848,45 PLN.

Projekt obejmował modernizację kluczowych odcinków sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego i realizowany był na następujących drogach powiatowych:

K1637 Harklowa-Tylmanowa;
K1642 Groń-Trybsz-Niedzica;
K1646 Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko;
K1651 Czarny Dunajec-Poronin;
K1676 Lipnica Wielka-Przywarówka;
K1662 Raba Wyżna-Klikuszowa;
K1665 Skawa-Raba Wyżna;
K1668 Rabka-Skawa-Naprawa.

Zakres wykonywanych na robót to przede wszystkim: ułożenie nakładki z betonu asfaltowego, renowacja rowów odwadniających i poboczy jezdni, remont istniejących przepustów, montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schematu C: Drogi powiatowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Został on wybrany do dofinansowania w dniu 2 grudnia 2008 roku Uchwałą nr 1096/08 Zarządu Województwa Małopolskiego, a umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 12 listopada 2009 roku.

Jego realizacja rozpoczęła się 13.08.2008r. i zakończyła się 12.08.2010 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 22 354 848,45 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 401 690,32 PLN i stanowi 33,11% kosztów kwalifikowalnych.

Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom, ale również przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu nowotarskiego. Dzięki niej udrożnione zostaną ciągi transportowe do miejsc aktywności turystycznej oraz do przejść granicznych, a to z kolei wpłynie na zwiększenie liczby turystów podróżujących do obszarów atrakcyjnych turystycznie.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Pełna treść informacji do pobrania 113.4 kB

galeria

Zobacz także

stat4u