Projekty i fundusze unijne

Zakończenie projektu pt. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica

Ilość wyświetleń: 2360
Dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica” .


Dobiegła końca realizacja transgranicznego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica”. Inwestycja ta była realizowana przez Powiat Nowotarski wraz z partnerami słowackimi, w tym partnerem wiodącym - Presovskim Samosprawnym Krajem. Jest to największy projekt zrealizowany na pograniczu polsko- słowackim w Małopolsce, o wartości ponad 15 milionów złotych po stronie polskiej, przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 13 mln zł. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Nowotarskiego i Gminy Łapsze Niżne. Zmodernizowano odcinki dróg łaczące XV wieczny Kościół w Dębnie wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO z zabytkowym Zamkiem "Dunajec” w Niedzicy po stronie polskiej oraz unikatowym Czerwonym Klasztorem i wsią Osturňa po stronie słowackiej, którą uznano za zabytkowy rezerwat architektury ludowej.

Od podpisania umowy o dofinansowanie tj. 14.10.2009 r., po stronie polskiej zmodernizowano ponad 8 km dróg, przebudowano 4 mosty- w tym największy obiekt na rzece Białka, powstało rondo w Niedzicy i oświetlona ścieżka rowerowa od Zamku do granicy Państwa.

Projekt obejmował również działania promocyjne, w tym konferencje poświęcone współpracy polsko- słowackiej. Ostatnia konferencja podsumowująca projekt i jego wpływ na rozwój tego atrakcyjnego turystycznie obszaru odbyła się w dniu 30 listopada 2011 r. Program konferencji obejmował między innymi omówienie efektów wykonanych robót budowlanych oraz objazd dróg.

Natomiast w dniu 1 grudnia 2011r. dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia inwestycji. W uroczystościach udział wzięli Jego Ekscelencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita z Preszowa Mons. Jan Babjak SJ, Konsul generalny Republiki Słowackiej w Polsce, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, kierownictwo Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 Centrum Projektów Europejskich, polskie i słowackie władze samorządowe w tym Starosta Nowotarski Krzysztof Faber i Marszałek Presovskiego Samosprawnego Kraju Peter Chudík, przedstawiciele wykonawców robót budowlanych oraz mediów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
PREZENTACJA - Zakończenie projektu pt. Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - granica państwa - Niedzica 10.7 MB

galeria

Zobacz także

stat4u