Utrudnienia drogowe

Utrudnieniach w ruchu w Sieniawie potrwają do 23 października.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że utrudnienia w ruchu (brak przejezdności na odcinkach wskazanych poniżej) związane z robotami polegającymi na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa na odcinkach od km 0+050 do km 1+470 oraz od km 4+914 do km 5+820 potrwają do dnia 23 października br. Wykonawca planuje realizację robót w tych dniach w godz. od 8:00 do 18:00.

16.10.2015, 13:22 / więcej »

Aktualizacja informacji o utrudnieniach w ruchu w Sieniawie

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 8 do 16 października br. w związku z planowanymi robotami związanymi z wykonaniem nawierzchni bitumicznej droga powiatowa nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa na odcinkach od km 0+050 do km 1+470 oraz od km 4+914 do km 5+820 będzie nieprzejezdna. Wykonawca planuje realizację robót w tych dniach w godz. od 8:00 do 18:00.

05.10.2015, 08:47 / więcej »

Utrudnienia w ruchu na odcinku Długopole-Dział drogi powiatowej nr 1663K

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o utrudnieniach w ruchu związanych z wyłączeniem jednego pasa ruchu na moście na pot. Piekielnik w km 0+721 - odcinek Długopole-Dział drogi powiatowej nr 1663K relacji Długopole - Pieniążkowice - Piekielnik.

22.06.2015, 07:16 / więcej »

Utrudnienia na drodze Rabka-Zdrój - Skawa - Naprawa

W dniach od 5 czerwca 2015 r. (piątek) do 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), zamknięta będzie droga powiatowa nr 1668K: Rabka-Zdrój – Skawa – Naprawa, w km 5+965 (budynek nr 223 – okolice kaplicy przydrożnej w m. Skawa) do km 6+740 (szkoła podstawowa w m. Skawa) - tj. odcinek ok 700 metrów. Objazd wg tablic kierunkowych.

05.06.2015, 11:00 / więcej »

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 27 października do 7 listopada br. (w godz. 7:00-19:00) wykonywane będą roboty bitumiczne związane z ułożeniem nowej nawierzchni na odcinku od km 6+000 do km 8+500 (Przełęcz Knurowska - od granicy gminy Nowy Targ i Ochotnica Dolna w kierunku Ochotnicy) drogi powiatowej 1637K Harklowa-Tylmanowa. W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy wykonawcy robót - Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego LIMDROG sp. z o.o.

27.10.2014, 06:00 / więcej »

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr1651K w Ratułowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 15 do 18 października br. (w godz. 7:30-19:00) wykonywane będą roboty bitumiczne związane z ułożeniem nowej nawierzchni na odcinku od km 8+058 do km 9+400 (od mostu na potoku Bystry w kierunku Nowego Bystrego) drogi powiatowej 1651K Czarny Dunajec - Poronin.

13.10.2014, 10:18 / więcej »

Od 10 września zamknięty most na potoku Stachorówka w Skawie

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 10 września do 15 listopada br. realizowane będą roboty związane z odbudową mostu na potoku Stachorówka w ciągu drogi powiatowej nr 1668K Rabka Zdrój-Skawa-Naprawa w km 8+807,00 - obok stacji PKP w Skawie.

09.09.2014, 14:39 / więcej »

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1636K Krościenko-Szczawnica.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 5 do 9 listopada realizowane będą roboty bitumiczne związane z ułożeniem nowej nawierzchni na 1,4 odcinku drogi powiatowej 1636K Krościenko-Szczawnica od km 8+454-9+865.

04.11.2013, 14:11 / więcej »

Od wtorku 15 października utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1644K Łopuszna-Dursztyn w Łopusznej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje, że w dniach od 15 do 19 października realizowane będą roboty bitumiczne związane z ułożeniem nowej nawierzchni na 1,5 km odcinku drogi powiatowej tj.: od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 959 w Łopusznej w kierunku Nowej Białej.

14.10.2013, 13:28 / więcej »

Kolejne utrudnienia w ruchu na drodze nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin oraz drodze nr 1654K odcinek Ciche - Chochołów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót informuje o utrudnieniach w ruchu w dniach od 5 do 11 września związanych z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej

04.09.2013, 13:17 / więcej »
Strona 3 z 9‹ poprzednie | 1 2 3 4 5 ... | następne ›
stat4u