Zamówienia poniżej 30 000 euro

Remont nawierzchni na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Data dodania: 11 kwiecień 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 244
Remont nawierzchni na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,, Remont nawierzchni na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 11 kwietnia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.16.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 11 kwietnia 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: „Remont nawierzchni na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu”
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 maja 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.16.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 7 maja 2019 r. Anna Michałczak


Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 458.8 kB
Przedmiar robót 391.5 kB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 396.2 kB
Wzór umowy 253.1 kB
Formularz ofertowy 243.3 kB
Mapka poglądowa 187.3 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 669.8 kB
stat4u