Zamówienia poniżej 30 000 euro

Remont odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszyna-Ludźmierz -Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz

Data dodania: 26 czerwiec 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 225
Remont odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszyna-Ludźmierz -Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. ,,Remont odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszyna-Ludźmierz -Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 26 czerwca 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.20.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 3 lipca 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 26 czerwca 2019 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn."Remont odwodnienia drogi powiatowej 1659K Maruszyna-Ludźmierz -Czarny Dunajec w miejscowości Ludźmierz".
Treść Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 lipca 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.20.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodała w dniu 10 lipca 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 630.5 kB
Przedmiar robót 873.3 kB
Wzór umowy 239 kB
Formularz ofertowy 270.8 kB
Formularz ofertowy 107.5 kB
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2.1 MB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 496.2 kB
stat4u