Zamówienia poniżej 30 000 euro

Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna

Data dodania: 27 wrzesień 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 140
Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 27 września 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.29.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 3 października 2019 r. do godz. 13:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 27 września 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty z dnia 3 października 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.29.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 3 października 2019 r.Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 381.6 kB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 681.8 kB
Przedmiar robót 145.2 kB
Wzór umowy 472.4 kB
Zgłoszenie robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; rozbudowę 409.8 kB
Mapki poglądowe 2.9 MB
Formularz ofertowy 212.1 kB
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty 318.6 kB
stat4u