Zamówienia poniżej 30 000 euro

Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna

Data dodania: 4 październik 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 184
Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 4 października 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.30.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 10 października 2019 r. do godz. 13:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 4 października 2019 r. Anna Michałczak

ZMIANA NR 1
TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje dotyczące zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty pn. Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko i nr 1653K Szaflary – Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna z dnia 9 października 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.30.2019.

Dodano w dniu 9 października 2019 r.


WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko i nr 1653K Szaflary-Ząb, w miejscowościach Szaflary i Bańska Wyżna.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 11 października 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.30.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 11 października 2019 r. Anna MichałczakZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 października 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.30.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 17 października 2019 r.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 381.3 kB
Zgłoszenie robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;, rozbudowę 409.8 kB
Mapki poglądowe 2.9 MB
Formularz ofertowy 212.2 kB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-NIEAKTUALNE 681.8 kB
Przedmiar robót-NIEAKTUALNE 145.2 kB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-AKTUALNE 681.6 kB
Przedmiar robót-AKTUALNE 127 kB
Zmiana nr 1 tesci zaproszenia do zlozenia oferty 672.5 kB
Wyjaśnienia 429.1 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 513.1 kB
stat4u