Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała-Białka Tatrzańska w km 2+200 do km 3+150 w miejscowości Nowa Biała

Data dodania: 7 sierpień 2019, Środa / Ilość wyświetleń: 106
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała-Białka Tatrzańska w km 2+200 do km 3+150 w miejscowości Nowa Biała

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała-Białka Tatrzańska w km 2+200 do km 3+150 w miejscowości Nowa Biała, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 7 sierpnia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.24.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 7 sierpnia 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.24.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 13 sierpnia 2019 r.Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 396.9 kB
Specyfikacja techniczna dla wykonania opinii technologicznej 424.1 kB
Wzór umowy 307.8 kB
Formularz ofertowy 226.5 kB
Formularz ofertowy 93.5 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 506.9 kB
stat4u