Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna

Data dodania: 8 sierpień 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 119
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 8 sierpnia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.25.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 13 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 8 sierpnia 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.25.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 16 sierpnia 2019 r.Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Specyfikacja techniczna dla wykonania opinii technologicznej 346.6 kB
Wzór umowy 308.4 kB
Formularz ofertowy 229.2 kB
Formularz ofertowy 97 kB
Zaproszenie do złożenia oferty 395.2 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 508.5 kB
stat4u