Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

Data dodania: 31 maj 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 145
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko w miejscowości Bór”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 31 maja 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.18.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 31 maja 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 czerwca 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.18.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 7 czerwca 2019 r.


Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 472.9 kB
Formularz ofertowy 242.8 kB
Formualarz ofertowy 115 kB
Wzór umowy 313.3 kB
Specyfikacja Techniczna 736.6 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 509.9 kB
stat4u