Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w miejscowości Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95

Data dodania: 3 czerwiec 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 157
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w miejscowości Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa-Raba Wyżna w miejscowości Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 3 czerwca 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.19.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 3 czerwca 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 czerwca 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.19.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 11 czerwca 2019 r.


Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 473.7 kB
Specyfikacja Techniczna 637.1 kB
Wzór umowy 307.9 kB
Formularz ofertowy 248.2 kB
Formularz ofertowy 119.5 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 506.5 kB
stat4u