Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowosci Zubrzyca Górna odc. km 3+045-km 4+221

Data dodania: 10 maj 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 200
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna-Sidzina-Bystra-Łętownia w miejscowosci Zubrzyca Górna odc. km 3+045-km 4+221

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 10 maja 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.17.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 maja 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.17.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu17 maja 2019 r.Opublikowała w dniu 10 maja 2019 r. Anna Michałczak


WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”.

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 13 maja 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.17.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodała w dniu 13 maja 2019 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 526.2 kB
Specyikacja techniczna dla wykonania opinii technologicznej 410.7 kB
Wzór umowy 282.4 kB
Formularz ofertowy 267.3 kB
Formularz ofertowy 85.1 kB
Wyjaśnienia 415.2 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 219.4 kB
stat4u