Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ

Data dodania: 2 sierpień 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 55
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.23.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 sierpnia 2019 r. Anna Michałczak


ZAWIADOMIENIE
O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty z dnia 9 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 394.6 kB
Specyfikacja techniczna dla wykonania opinii technologicznej 433.3 kB
Wzór umowy 307.3 kB
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty 332.1 kB

Zobacz także

stat4u