Zamówienia poniżej 30 000 euro

Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ -

Data dodania: 9 sierpień 2019, Piątek / Ilość wyświetleń: 134
Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ,

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonania opinii technologicznej w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 9 sierpnia 2019 r. znak: PZD-ZP.263.4.26.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 9 sierpnia 2019 r. Anna MichałczakZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.263.4.26.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach.
Dodano w dniu 14 sierpnia 2019 r.Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Zaproszenie do złożenia oferty 395.2 kB
Specyfikacja techniczna dla wykonania opinii technologicznej 433.3 kB
Wzór umowy 307.5 kB
Formularz ofertowy 244.9 kB
Formularz ofertowy 116.5 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 506.2 kB
stat4u