Aktualności

Rusza przebudowa ulicy Szaflarskiej (zdjęcia)

Data dodania: 13 maj 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 336
Rozpoczyna się jedna z największych tegorocznych inwestycji realizowana przez Powiat Nowotarski.

W piątek (10 maja) odbyło się oficjalne spotkanie na którym przekazano wykonawcy plac budowy.

Zamierzenie budowlane polegać będzie na przebudowie odcinka ul. Szaflarskiej o długości 995 m. (od al. Solidarności w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 47 w Nowym Targu).

Zakres rzeczowy zadania dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 ÷ 2+673 w miejscowości Nowy Targ” obejmuje:
- budowę chodników ograniczonych krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym o szerokości 2,48 – 4,08m,
- poszerzenie jezdni do szerokości całkowitej 9,50m z zastosowaniem przekroju o 3-ech pasach ruchu: 2 pasów ruchu podstawowego po 1 dla każdego z kierunków, szerokość każdego pasa ruchu – 3,00m, i 1 środkowego o szerokości 3,50m z którego będą mogły być realizowane relacje skrętne w ciągu którego zlokalizowano wyspy dzielące,
- wykonanie nowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudowę zjazdów w zakresie dostosowania do nowej geometrii ul. Szaflarskiej,
- wymianę elementów wyposażenia technicznego drogi tj. sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego,
- wymianę oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej 1672K z drogą miejską – ul. Szaflarska Boczna – w km 1+873,21 (przesunięcie wlotu w kierunku południowym o ok. 50m w kier. „do Zakopianki”) oraz w km 2+554,78 (w zakresie wyłukowań oraz wymiany części nawierzchni drogowej),
- wymianę elementów uzbrojenia technicznego związanych z przebudową drogi (w zakresie usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi): sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz wodociągowej,
- wykonanie zabezpieczenia elementów sieci rurami osłonowymi.

Generalnym wykonawcą robót jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Nowym Targu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 7 mln zł brutto, która finansowana jest z budżetu Powiatu Nowotarskiego w kwocie około 2,2 mln zł, przy współudziale Miasta Nowy Targ - 2,1 mln zł oraz dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 2,7 mln zł.

Przebudowa ul. Szaflarskiej potrwa do końca roku.

galeria

Zobacz także

stat4u