Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Ciche od km 11+445,76 do km 12+516,39, Powiat Nowotarski / Miasto i Gmina Czarny Dunajec”.

Główne prace związane z realizacją robót:

– budowa chodnika,

– rozbudowa jezdni,

– przebudowa poboczy,

– likwidacja, budowa i rozbudowa urządzeń wyposażenia technicznego drogi powiatowej,

– budowa kanalizacji deszczowej,

-przebudowa zjazdów indywidualnych,

– przebudowa zjazdów publicznych,

– rozbiórka ogrodzeń,

– przebudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

– rozbiórka i budowa obiektu mostowego,

– budowa oświetlenia drogowego,

– budowa kanału technologicznego,

– przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 9 805 297,28 zł

Szacowana całkowita wartość dofinansowania: 4 701 907,00 zł    

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko na odcinku I – w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II – w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III – w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski / Gmina Szaflary

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko na odcinku I – w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II – w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III – w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski / Gmina Szaflary

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko na odcinku I – w km od 6+764,80 do km 7+658,35, na odcinku II – w km od 7+658,20 do km 8+086,26, na odcinku III – w km od 9+244,35 do km 9+954,66 w miejscowości Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary”.

Główne prace związane z realizacją robót:

budowa chodnika,

budowa ścieżki rowerowej w km 6+790,65 do km 7+643,80 oraz w km 7+659,00 do km 8+082,23,

rozbudowa jezdni,

budowa ciągu pieszo-rowerowego w km 7+643,80 do km 7+657,30,

budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów,

przebudowa poboczy,

budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika,

likwidacja, budowa i rozbudowa urządzeń wyposażenia technicznego drogi powiatowej,

budowa kanalizacji deszczowej,

przebudowa zjazdów indywidualnych,

przebudowa zjazdów publicznych,

rozbiórka ogrodzeń,

przebudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,

rozbiórka i budowa małego obiektu mostowego,

przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Szacowana całkowita wartość inwestycji: 11 279 455,09 zł

Szacowana całkowita wartość dofinansowania: 5 588 204,00 zł    

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec –Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec –Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin w km od 10+662,00 do km 10+880,00 w miejscowości Ratułów, Powiat Nowotarski/Gmina Czarny Dunajec”.

Główne prace związane realizacją robót:

– zabezpieczenie terenu prac budowlanych,

– rozbiórka istniejących zjazdów do posesji,

– wykonanie nowego chodnika dla pieszych z kostki bet. ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem,

– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez studzienki ściekowe wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki bruk.

– wykonanie poszerzenia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,

– wykonanie nowei nawierzchni na odcinku budowanego chodnika,

– budowa oświetlenia ulicznego,

– umocnienie skarp płytami ażurowymi,

– przebudowa istniejących zjazdów do posesji,

– plantowanie i roboty wykończeniowe,

– wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanej inwestycji.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Całkowita wartość inwestycji: 1 069 524,98 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 798 923,00 zł    

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w km od 9+269,00 do km 9+649,77  w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w km od 9+269,00 do km 9+649,77  w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w km od 9+269,00 do km 9+649,77  w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice”.

Główne prace związane realizacją robót:

– zabezpieczenie terenu prac budowlanych,

– rozbiórka istniejących zjazdów do posesji,

– wykonanie nowego chodnika dla pieszych z kostki bet. ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem,

– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez studzienki ściekowe wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki bruk.

– wykonanie poszerzenia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,

– umocnienie skarp płytami ażurowymi,

– przebudowa istniejących zjazdów do posesji,

– montaż barierek ochronnych,

– plantowanie i roboty wykończeniowe,

– wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanej inwestycji.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Całkowita wartość inwestycji: 945 800,97 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 756 640,00 zł

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska w km od 0+698,76 do km 1+122,00 w miejscowości Nowa Biała, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska w km od 0+698,76 do km 1+122,00 w miejscowości Nowa Biała, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska w km od 0+698,76 do km 1+122,00 w miejscowości Nowa Biała, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ”.

Główne prace związane realizacją robót:

– zabezpieczenie terenu prac budowlanych,

– rozbiórka istniejących zjazdów do posesji,

– wykonanie nowego chodnika dla pieszych z kostki bet. ograniczonej krawężnikiem i obrzeżem,

– wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,

– wykonanie żelbetowych studni chłonnych,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez studzienki ściekowe wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki bruk.

– wykonanie poszerzenia jezdni na przedmiotowym odcinku drogi,

– przebudowa istniejących zjazdów do posesji,

– plantowanie i roboty wykończeniowe,

– wykonanie tablic informacyjnych dla realizowanej inwestycji.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Całkowita wartość inwestycji: 891 170,36 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 712 936,00 zł    

Załączniki

Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec

W dniu 08.08.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów w km od 13+820,00 do km 14+640,00 w miejscowości Ciche i Chochołów, Powiat Nowotarski/ Gmina Czarny Dunajec które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 0,8 km w miejscowościach Ciche i Chochołów które wykonanie zaplanowane jest na rok 2023.

Główne prace związane realizacją robót:

– Wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej,

– Ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej,

– Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120×120 kN/m,

– Wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego 0/16,

– Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Całkowita wartość dofinansowania: 758 273,00 zł      

Załączniki

Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ

Czytaj więcej o: Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ

W dniu 08.08.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz – Pyzówka w km od 7+480,00 do km 8+300,00 w miejscowości Pyzówka, Powiat Nowotarski / Gmina Nowy Targ które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie remont odcinka drogi o łącznej długości 0,8 km w miejscowości Pyzówka które wykonanie zaplanowane jest na rok 2023.

Główne prace związane realizacją robót:

– Wykonanie frezowań istniejącej masy bitumicznej,

– Ułożenie warstwy profilowej z masy bitumicznej,

– Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciąganie nie mniej niż 120×120 kN/m,

– Wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążącej gr. 6,0 cm z betonu asfaltowego 0/16,

– Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm,

– Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: ok. 1 mln zł

Całkowita wartość dofinansowania: 758 247,00 zł        

Załączniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonka

W dniu 13.03.2023r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała w km od 2+167,00 do km 3+927,75 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski/Gmina Jabłonkaktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 1,8 km w miejscowości Lipnica Mała, której wykonanie zaplanowane jest na lata 2023-2025r., (z wyłączeniem okresu zimowego). W ramach tego zadania zostanie wykonany remont jezdni, budowa chodnika, remont poboczy, wykonanie kanalizacji deszczowej, likwidacja odcinków rowów przydrożnych, umocnienie dna i skarp istniejącego cieku, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych a także zabezpieczenie sieci istniejącej infrastruktury technicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1675K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych, mający na celu wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji: 7 266 927,29 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 3 553 963,00 zł

Załączniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski / Gmina Lipnica Wielka

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski / Gmina Lipnica Wielka

W dniu 20 grudnia 2022r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski /Gmina Lipnica Wielkaktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 0,5 km w miejscowości Lipnica Wielka, której wykonanie zaplanowane jest na czas od grudnia 2022r., do października 2023r. (z wyłączeniem okresu zimowego). W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1676K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonawcą robót jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „HOLL-BUD” z siedzibą w Podwilku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 769 998,47 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 873 068,00 zł

Przebudowa drogi 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrój

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrój

W dniu 21 września 2022r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrójktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 1,288 km w miejscowości Ponice, której wykonanie zaplanowane jest na czas od września 2022r., do września 2023r. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa peronów przystankowych, budowa przejść dla pieszych oraz progów zwalniających, budowa odwodnienia, budowa oraz likwidacja ogrodzeń a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1667K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 4 902 303,76 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 2 419 547,00 zł

Załączniki

Do góry