OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT CHODNIKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki, po wykonanej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – siedziba PZD Nowy Targ ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 6 maja 2024 r. znak: PZD-ZP.235.2.2024 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 09:00:00

Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 06 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż płyt chodnikowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 maja 2024r. znak PZD-ZP.235.2.2024, znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 13 maja 2024 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 2 kwietnia 2024 r. znak: PZD-ZP.235.1.2024 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 2 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

WARUNKÓW PRZETARGU

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając zgodnie z pkt.2 ppkt 6 ogłoszenia, zmienia treść Ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki w pasie dróg powiatowych z dnia 2 kwietnia 2024 r., znak: PZD-ZP.235.1.2024.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 kwietnia 2024r. znak PZD-ZP.235.1.2024  znajduje się poniżej, w załączniku

Dodano w dniu 5 kwietnia 2024r.

Załączniki

OGŁOSZENIEO PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż oblatów pozyskanych podczas wycinki w pasie dróg powiatowych

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.6.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 września 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 31 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 6 września 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 6 września 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty).

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 22 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 22 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego miękkiego (odpady po przetarciu tzw. oblaty)

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 30 sierpnia 2023 r. znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU
PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ OBLATÓW

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu przetargu pisemnego na sprzedaż oblatów.

Treść Zawiadomienia o zamknięciu przetargu pisemnego z dnia 30 sierpnia 2023 r., znak PZD-ZP.235.5.2023 znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 7 sierpnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.4.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 7 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak PZD-ZP.235.4.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 sierpnia 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH ZESKŁADOWANEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1678K RABA WYŻNA – PODWILK W MIEJSCOWOŚCI RABA WYŻNA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego przy drodze powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 25 kwietnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.3.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 2 maja 2023 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 25 kwietnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego przy drodze powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 maja 2023 r. znak PZD-ZP.235.3.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 2 maja 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH ZESKŁADOWANEGO NA PLACU MAGAZYNOWYM PZD W NOWYM TARGU

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 24 kwietnia 2023 r. znak: PZD-ZP.235.2.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 24 kwietnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2 maja 2023 r. znak PZD-ZP.235.2.2023  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 2 maja 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 15 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU BEZ WYBORU PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego z dnia 23 marca 2023 r., znak PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 23 marca 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 27 grudnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej w załącznikach.

Termin składania ofert:

do 30 grudnia 2022r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Dodano w dniu 27 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 2 stycznia 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodano w dniu 2 stycznia 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:

        2 września 2022 r.,  godz. 10:00

Miejsce aukcji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)

34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informację o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 02 września 2022r.

Załączniki

Do góry