OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO Z WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych zeskładowanego na placu magazynowym PZD w Nowym Targu.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 2 kwietnia 2024 r. znak: PZD-ZP.235.1.2024 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 2 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

WARUNKÓW PRZETARGU

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając zgodnie z pkt.2 ppkt 6 ogłoszenia, zmienia treść Ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki w pasie dróg powiatowych z dnia 2 kwietnia 2024 r., znak: PZD-ZP.235.1.2024.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5 kwietnia 2024r. znak PZD-ZP.235.1.2024  znajduje się poniżej, w załączniku

Dodano w dniu 5 kwietnia 2024r.

Załączniki

Do góry