Komórka Utrzymania

Prowadzi sprawy w zakresie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego związane z:

 1. Utrzymaniem dróg i mostów
 2. Utrzymaniem zieleni w pasie drogowym:
  Opis

  Druki do pobrania:
  2.1. Wniosek o usunięcie drzew
  2.2. Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew
 3. Oznakowaniem poziomym dróg i mostów
 4. Oznakowaniem pionowym dróg i mostów

Pracownicy:
Kierownik Działu – Sławomir Belicki

Grzegorz Czaja
Grupa Patrolowo-Remontowa