Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 18 stycznia 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 7 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 8 marca 2023 r.

Załączniki

Do góry