Informacja o zmianie rozkładu jazdy na linii Szczawnica – Ochotnica – Nowy Targ w związku z zamknięciem drogi przez Przełęcz Knurowską w dniach 20 – 23 maja 2024 r.

W związku z zamknięciem w dniach 20 – 23 maja 2024 r. przejazdu przez Przełęcz Knurowską, Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu informuje, że wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów na linii Szczawnica – Ochotnica – Nowy Targ.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://www.nowotarski.pl/rozklad-jazdy/dokumenty/linia-uzytecznosci-publicznej-u1211001-szczawnica-ochotnica-dolna-nowy-targ-organizowana-przez-powiat-nowotarski-853.html

Od 20 do 23 maja 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Czytaj więcej o: Od 20 do 23 maja 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Firma ZIBUD z Kamienicy wykonująca remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 2+550 – 6+850 zawiadamia, że w związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej całą szerokością jezdni, od dnia 20.05.2024 r. (poniedziałek) do 23.05.2024 r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej na odcinku 4,5 km od mostu na osiedlu Bartoszówka w Ochotnicy Górnej w kierunku Knurowa.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Informacja o zmianie rozkładu jazdy na linii Nowy Targ – Stare Bystre – Czarny Dunajec w związku z zamknięciem drogi powiatowej w Starem Bystrem w dniu 10 maja 2024 r.

W związku z zamknięciem w dniu 10 maja 2024 r. drogi powiatowej w miejscowości Stare Bystre, Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu informuje, że wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu autobusów na linii Nowy Targ – Stare Bystre – Czarny Dunajec.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://www.nowotarski.pl/rozklad-jazdy/dokumenty/linia-uzytecznosci-publicznej-u1211014-nowy-targ-stare-bystre-czarny-dunajec-organizowana-przez-powiat-nowotarski-1042.html

W dniu 10 maja 2024 r. zamknięta droga powiatowa w miejscowości Stare Bystre

Czytaj więcej o: W dniu 10 maja 2024 r. zamknięta droga powiatowa w miejscowości Stare Bystre

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Nowym Targu (wykonawca remontu drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche w km 3+925,85 – 4+915,94) zawiadamia o całkowitym zamknięciu remontowanego odcinka w miejscowości Stare Bystre o długości około 1,0 km od kościoła w kierunku Cichego w dniu 10 maja 2024 r. (piątek) w godzinach od 5:00 do 21:00 z uwagi na układanie wiążącej warstwy bitumicznej.

Droga objazdowa zostanie oznakowana w terenie.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności na dzień 13.05.2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT CHODNIKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki, po wykonanej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – siedziba PZD Nowy Targ ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 6 maja 2024 r. znak: PZD-ZP.235.2.2024 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 09:00:00

Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 06 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż płyt chodnikowych.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 maja 2024r. znak PZD-ZP.235.2.2024, znajduje się poniżej, w załączniku.

Dodano w dniu 13 maja 2024 r.

Załączniki

Przejazd przez Przełęcz Knurowską otwarty

Czytaj więcej o: Przejazd przez Przełęcz Knurowską otwarty

Firma ZIBUD z Kamienicy wykonująca remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa zawiadamia, że w związku z wcześniejszym zakończeniem prac bitumicznych, od dnia 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) odcinek drogi powiatowej przez Przełęcz Knurowską będzie przejezdny.

Jednocześnie wykonawca zwraca uwagę, że nadal prowadzone są roboty drogowe na przedmiotowym odcinku, dlatego należy dostosować się do obowiązującej organizacji ruchu oraz poleceń osób kierujących ruchem.

Dodatkowo zawiadamia się, że autobusy obsługujące linię użyteczności publicznej Szczawnica – Ochotnica Dolna – Nowy Targ od dnia 25 kwietnia 2024 r. będą kursowały normalnie.

Informacja o zmianie rozkładu jazdy na linii Szczawnica – Ochotnica – Nowy Targ w związku z zamknięciem drogi przez Przełęcz Knurowską w dniach 22 – 25 kwietnia 2024 r.

W związku z zamknięciem w dniach 22 – 25 kwietnia 2024 r. przejazdu przez Przełęcz Knurowską, Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu informuje, że wprowadzone zostają zmiany w kursowaniu autobusów na linii Szczawnica – Ochotnica – Nowy Targ.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://www.nowotarski.pl/rozklad-jazdy/dokumenty/linia-uzytecznosci-publicznej-u1211001-szczawnica-ochotnica-dolna-nowy-targ-organizowana-przez-powiat-nowotarski-853.html

Od 22 do 25 kwietnia 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Czytaj więcej o: Od 22 do 25 kwietnia 2024 r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Knurowie

Firma ZIBUD z Kamienicy wykonująca remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 2+550 – 6+850 zawiadamia, że w związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej całą szerokością jezdni, od dnia 22.04.2024 r. (poniedziałek) do 25.04.2024 r. (czwartek) w godzinach od 7:30 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu drogi powiatowej na odcinku 2,0 km od mostu na osiedlu Bartoszówka w Ochotnicy Górnej w kierunku Knurowa.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności

Koniec utrudnień drogowych na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Czytaj więcej o: Koniec utrudnień drogowych na odcinku Raba Wyżna – Harkabuz

Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk zawiadamia, że w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, roboty wymagające zamknięcia drogi zostały ukończone przed planowanym terminem.

Droga powiatowa od dnia 12 kwietnia jest przejezdna.

Podpisanie umowy partnerskiej na Modernizację Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Czytaj więcej o: Podpisanie umowy partnerskiej na Modernizację Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych

W dniu 11.04.2024 r. w Starostwie Powiatowym została oficjalnie podpisana umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Partnerem Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho krajana realizację wspólnego projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027.

Projekt obejmuje po Stronie Polskiej modernizację odcinku drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w km 4+604,00 -6+822,00 i 1679K Wygon-Niedzica w km 0+000-1+020,00 w miejscowości Sromowce Wyżne oraz odcinek Partnera Słowackiego drogi II/543 Kamienka w km 3+693 do km 5+606 (Hniezdne – Kamienka) w miejscowości Kamionka.

Głównym celem projektu jest udoskonalenie zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu mobilności i przepustowości poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów równoważonego transportu, jego rezultatem jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej oraz wzrost rocznej liczby użytkowników zmodernizowanej drogi. Dzięki projektowi zacieśniona zostanie współpraca transgraniczna. Projekt jest zgodny z interesem społecznym i gospodarczym, wpływa pozytywnie na mieszkańców oraz turystów pogranicza.

Szacowana wartość projektu wynosi ok 4 mln Euro z czego 3,2 mln Euro stanowi dofinansowanie.

W spotkaniu wzięli udział:

Po stronie Partnera Wiodącego :

Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Kazimierz Bielak Z-Ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Paulina Chudoba przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Po stronie Partnera Projektu:

Marcel Horváth Dyrektor Generalny Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Marek Sopko przedstawiciel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Do góry