Uwaga! W dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada utrudnienia drogowe w Czerwiennem

Czytaj więcej o: Uwaga! W dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada utrudnienia drogowe w Czerwiennem

W związku z remontem drogi powiatowej nr 1654 Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów, wykonawca robót (PPD-M S.A.) zawiadamia iż w dniach 30 października oraz 02 i 03 listopada 2020r w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego w w miejscowości Czerwienne na odcinku o długości 1,0 kilometra (od skrzyżowania na Bachledówkę /droga główna/ w kierunku na Bustryk).

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu i początku zakresu robót w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Za utrudnienia przepraszamy.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski

W ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowychwykonana zostanie  rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego na rzece Czarny Dunajec oraz podpór mostu na brzegach rzeki, rozbudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów, wykonanie prawostronnego chodnika, wycinka drzew, rozbiórka ogrodzeń, budowa kanalizacji deszczowej z wylotami i drenażu oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 239 673,51 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 539 222,00 zł

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

W ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych wykonana zostanie budowa chodnika po obu stronach jezdni, poszerzenie jezdni, budowę ścieku przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowę kanalizacji wraz wykonaniem przepustów, przebudowę zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych. Planowany termin wykonania inwestycji zaplanowany został na listopad br.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 587 403,49 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 769 866,00 zł

Załączniki

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski

W ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi łączącej miejscowości Łapsze Wyżne i Jurgów, której wykonanie zaplanowane jest na czas od czerwca do października br. W ramach tego zadania zostanie wykonana budowa chodnika, poszerzenie jezdni oraz nakładki wzmacniającej, utwardzenie pobocza, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa korytek betonowych.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 994 294,49 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 492 658,00 zł

Załączniki

Od 5 do 6 października zamknięty odcinek drogi powiatowej w Łapszach Wyżnych

Czytaj więcej o: Od 5 do 6 października zamknięty odcinek drogi powiatowej w Łapszach Wyżnych

W związku z trwającą inwestycją, wykonawca robót (Podhalańskie Drogi Sp. z o.o.) zawiadamia, iż w dniach 5 i 6 października 2020r od godziny 7:00 do 17:00 nastąpi całkowicie zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów (o długości ok. 600m od skrzyżowania przy kościele w Łapszach Wyżnych w kierunku Łapszanki).

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku nieprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od 14.09.2020 do 20.07.2021 zamknięty most w Długopolu

Czytaj więcej o: Od 14.09.2020 do 20.07.2021 zamknięty most w Długopolu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek wykonawcy robót (PPD-M S.A.) informuje, że od dnia 14.09.2020r. (poniedziałek) zostanie wyłączony z ruchu most wraz z dojazdami na rzece Czarny Dunajec w Długopolu.

Zamknięcie spowodowane jest trwającą rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik, której przewidywany termin zakończenia to 20.07.2021r.

Objazd do miejscowości Długopole oraz Dział został wyznaczony przez Wróblówkę oraz Czarny Dunajec.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o dostosowanie się do zmienionej na czas robót organizacji ruchu.

Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 8 września 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.20.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 16 września 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 8 września 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 września 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.20.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 września 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Utrudnienia w Trutem w dniu 2 września (aktualizacja)

Czytaj więcej o: Utrudnienia w Trutem w dniu 2 września (aktualizacja)

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, zaplanowane zamknięcie drogi w dniu 1 września (wtorek) zostanie przesunięte na dzień 2 września (środa). Prace remontowe prowadzone będą całą szerokością drogi w miejscowości Trute – (skrzyżowanie  Ludźmierz-Lasek – Pyzówka). Droga będzie nieprzejezdna z wszystkich trzech kierunków.

W dniach 31 sierpnia oraz 1 września utrudnienia drogowe w Trutem

Czytaj więcej o: W dniach 31 sierpnia oraz 1 września utrudnienia drogowe w Trutem

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wykonawca robót zawiadamia, że w dniach 31 sierpnia (poniedziałek) oraz 1 września (wtorek) zostaną wyłączone z ruchu odcinki drogi powiatowej w Trutem w obrębie skrzyżowania Ludźmierz-Lasek-Pyzówka.

Roboty będą prowadzone według następującego harmonogramu:

– w dniu 31 sierpnia zostanie zamknięty 200-metrowy odcinek w ciągu drogi Ludźmierz – Pyzówka od mostu na potoku Lepietnica w kierunku Ludźmierza,

– w dniu 1 września zostanie wyłączony z ruchu 500-metrowy odcinek drogi Trute – Klikuszowa – Obidowa od skrzyżowania w Trutem w kierunku Lasku.

Utrudnienia w ruchu związane będą z wykonaniem nowej warstw ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Uwaga! Od 24.08 do 10.09 utrudnienia drogowe w ciągu ulicy Kozłeczyzna w Krościenku

Czytaj więcej o: Uwaga! Od 24.08 do 10.09 utrudnienia drogowe w ciągu ulicy Kozłeczyzna w Krościenku

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu w imieniu wykonawcy informuje, że w terminie od 24.08 do 10.09 (w godzinach od 7:00 do 17:00) wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym w ciągu drogi powiatowej 1636K Krościenko – Szczawnica na ul. Kozłeczyzna. Utrudnienia drogowe związane będą z wykonywanymi pracami polegającymi na regulacji pionowej włazów i wpustów kanalizacji deszczowej, ułożeniem warstwy ścieralnej oraz wykonaniem oznakowania poziomego jezdni.

Podczas całości prac ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Do góry