OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 15 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU BEZ WYBORU PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego z dnia 23 marca 2023 r., znak PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 23 marca 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 27 grudnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej w załącznikach.

Termin składania ofert:

do 30 grudnia 2022r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Dodano w dniu 27 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 2 stycznia 2023 r. znak PZD-ZP.235.6.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach
Dodano w dniu 2 stycznia 2023 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 29 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:

        2 września 2022 r.,  godz. 10:00

Miejsce aukcji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)

34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 29 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW STALOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informację o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodano w dniu 02 września 2022r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW IGLASTYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż oblatów iglastych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 08 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.4.2022 znajduje się poniżej w załącznikach.

Termin składania ofert:

do 11 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 08 sierpnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oblatów iglastych

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak PZD-ZP.235.4.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych, w szacowanej ilości około 25 ton.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 25 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZMIANA NR 1

OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 25 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022

Treść Zmiany nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 28 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 29 lipca 2022 r.

Załączniki

OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t (licytacji ustnej) – pismo z dnia 21 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.2.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:
28 lipca 2022 r., godz. 10:00

Miejsce aukcji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)
34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 27 lipca 2022 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

INFORMACJA

O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T (LICYTACJI USTNEJ )

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

 Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji samochodu  ciężarowego o masie do 3,5 t  znajduje się poniżej, w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wszystkich, za wyjątkiem dźwigarów stalowych, elementów pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, w szacowanej ilości około 254 Mg.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 21 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.1.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów,  pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 marca 2022 r. znak PZD-ZP.235.1.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

ZAWIADOMIENIE

O ZAWARCIU UMOWY

Sprzedający informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów, pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu pisemnym, za cenę podaną w ofercie

Załączniki

Do góry