OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ OBLATÓW IGLASTYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż oblatów iglastych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 08 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.235.4.2022 znajduje się poniżej w załącznikach.

Termin składania ofert:

do 11 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodano w dniu 08 sierpnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż oblatów iglastych

Treść Zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak PZD-ZP.235.4.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Załączniki