OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych, w szacowanej ilości około 25 ton.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 25 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZMIANA NR 1

OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 25 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022

Treść Zmiany nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 28 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 29 lipca 2022 r.

Załączniki