W dniach od 8 kwietnia 2024r. (poniedziałek) do 12 kwietnia 2024r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na odcinku ok 300 metrów w miejscowości Łapszanka ul. Długa od budynku nr 59 do budynku nr 116.

Firma Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa realizująca „Modernizacja DP 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w miejscowości Łapszanka w km około 5+555 do km 5+850”  zawiadamia, że w dniach od 8 kwietnia 2024r. (poniedziałek) do 12 kwietnia 2024r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na odcinku ok 300 metrów w miejscowości Łapszanka ul. Długa od budynku nr 59 do budynku nr 116.

Zamknięcie drogi spowodowane jest pracami bitumicznymi całą szerokością jezdni.

W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu z przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych, w szacowanej ilości około 25 ton.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 25 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZMIANA NR 1

OGŁOSZENIA O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ODPADÓW GRANITOWYCH POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 25 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022

Treść Zmiany nr 1 treści ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych z dnia 28 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż odpadów granitowych pochodzących z rozbiórki elementów dróg powiatowych

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29 lipca 2022 r. znak PZD-ZP.235.3.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 29 lipca 2022 r.

Załączniki

W dniu 25.07.2022 r. oraz dniach od 27 do 28 lipca br. w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi 1675K Lipnica Mała na dwóch odcinkach

W związku z trwającą rozbudową drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała, Wykonawca zadania (Podhalańskie Drogi z Nowego Targu) zawiadamia, że w dniu 25.07.2022 r. oraz dniach od 27 do 28 lipca br. w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi na dwóch odcinkach:

1) w km od 4+780 do 5+028 (tj. rejon skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną prowadzącą w kierunku Lipnicy Wielkiej),
2) w km od 6+738 do 7+763 (tj. odcinek drogi powyżej kościoła).

Zamknięcie drogi dla ruchu kołowego spowodowane jest planowanymi robotami nawierzchniowymi. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t (licytacji ustnej) – pismo z dnia 21 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.2.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:
28 lipca 2022 r., godz. 10:00

Miejsce aukcji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)
34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 27 lipca 2022 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

INFORMACJA

O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T (LICYTACJI USTNEJ )

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

 Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji samochodu  ciężarowego o masie do 3,5 t  znajduje się poniżej, w załącznikach.

Do góry