Komórka Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków

  • Realizacja procedur związanych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
  • Sporządzanie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organami administracji państwowej.

Pracownicy:

Krystyna Stanek

Anna Michałczak

Małgorzata Bryja

Marta Sowa

przetargi.pzd@nowotarski.pl