Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.1.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 17 lutego 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 28 lutego 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 28 lutego 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 7 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 7 marca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 31 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 31 marca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 maja 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 maja 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 9 czerwca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 9 czerwca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 21 września 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 21 września 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 5 października 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 5 października 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 18 listopada 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 25 listopada 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 1 grudnia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 1 grudnia 2022 r.

Załączniki

Do góry