Komórka Uzgodnień

Prowadzi sprawy w zakresie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego związane z:

1. Regulacją stanu prawnego pasa drogowego:
Opis

3. Budową, przebudową lub remontem zjazdów:
Opis

Druki do pobrania:
2.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
2.2. Wniosek o uzgodnienie remontu zjazdu
3.2. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu z drogi
6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

4. Uzgadnianiem lokalizacji, remontu, przebudowy: ogrodzeń, budynków oraz zmiany sposobu korzystania z obiektów i nieruchomości położonych przy drogach powiatowych:
Opis

Druki do pobrania:
4.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku, ogrodzenia ich remontu lub przebudowy oraz zmiany sposobu korzystania
4.2. Zgłoszenie zakończenia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
4.3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).
6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

5. Umieszczaniem reklam w pasie drogowym:
Opis

Druki do pobrania:
5.0. Wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym
5.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy przy drodze powiatowej
5.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

6. Urządzeniami infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego:
Opis

Druki do pobrania:
6.0. Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
6.1. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
6.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
6.3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową, remontem urządzeń infrastruktury technicznej
6.4. Wniosek zgłoszenie zajęcia pasa drogowego na czas usunięcia awarii urządzeń infrastruktury technicznej
6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

7. Zajmowaniem pasa drogowego na prawach wyłączności, (np. w celu prowadzenia handlu, miejsca postojowe):
Opis

Druki do pobrania:
7.1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel, miejsca postojowe)
6.5. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę

Pracownicy:

Piotr Maciasz
Tomasz Dzikowski
Magdalena Walkosz

uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl