Komórka Uzgodnień

Prowadzi sprawy w zakresie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego związane z:

 1. Regulacją stanu prawnego pasa drogowego:
  Opis
 2. Budową, przebudową lub remontem zjazdów:
  Opis

  Druki do pobrania:
  2.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  3.2. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy zjazdu z drogi
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej
 3. Uzgadnianiem lokalizacji, remontu, przebudowy: ogrodzeń, budynków oraz zmiany sposobu korzystania z obiektów i nieruchomości położonych przy drogach powiatowych:
  Opis

  Druki do pobrania:
  4.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku, ogrodzenia ich remontu lub przebudowy oraz zmiany sposobu korzystania
  4.2. Zgłoszenie zakończenia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
  4.3. Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z budową, przebudową lub remontem ogrodzenia
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej
 4. Umieszczaniem reklam w pasie drogowym:
  Opis

  Druki do pobrania:
  5.1. Wniosek o wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy przy drodze powiatowej
  5.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).
 5. Urządzeniami infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego:
  Opis

  Druki do pobrania:
  6.0. Wniosek o zezwolenie na lokalizację
  6.1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej przy drodze powiatowej lub w pasie drogowym
  6.2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
  6.3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z wbudowaniem, przebudową urządzeń infrastruktury technicznej
  6.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z utrzymaniem, remontem lub usuwaniem awarii urządzeń infrastruktury technicznej
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej
 6. Zajmowaniem pasa drogowego na prawach wyłączności, (np. w celu prowadzenia handlu, miejsca postojowe):
  Opis

  Druki do pobrania:
  7.1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności (handel, miejsca postojowe)
  6.5. Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę
  4.4. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas budowy, remontu budynku (prowadzenie robót).

Pracownicy:

Piotr Maciasz
Tomasz Dzikowski
Magdalena Walkosz

uzgodnienia.pzd@nowotarski.pl