Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2023 r., poz.1605) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2024 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 15 stycznia 2024 r. znak: PZD-ZP.032.2.2024 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 15 stycznia 2024 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 12 marca 2024 r. znak: PZD-ZP.032.2.2024 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 12 marca 2024 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 3 kwietnia 2024 r. znak: PZD-ZP.032.2.2024 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 3 kwietnia 2024 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 maja 2024 r. znak: PZD-ZP.032.2.2024 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 maja 2024 r.

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 18 stycznia 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 7 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 8 marca 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 4 kwietnia 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 4 kwietnia 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 26 maja 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 26 maja 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 5 lipca 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 5 lipca 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 27 lipca 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 27 lipca 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 5 października 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 5 października 2023 r.

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.1.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 17 lutego 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 28 lutego 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 28 lutego 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 7 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 7 marca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 31 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 31 marca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 maja 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 maja 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 9 czerwca 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 9 czerwca 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 21 września 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 21 września 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 5 października 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 5 października 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 18 listopada 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 25 listopada 2022 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 1 grudnia 2022 r. znak: PZD-ZP.032.5.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 1 grudnia 2022 r.

Załączniki

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 27 stycznia 2021 r. znak: PZD-ZP.032.1.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 27 stycznia 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 2 lutego 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 2 lutego 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 1 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 1 marca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 31 marca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 31 marca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 maja 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 maja 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 28 czerwca 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 25 sierpnia 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 25 sierpnia 2021 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 13 października 2021 r. znak: PZD-ZP.032.2.2021 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 13 października 2021 r.

Załączniki

Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 17 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.30.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 17 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Stare Bystre, Ciche, Powiat Nowotarski

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.30.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. ,,Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 4 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 13:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 4 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 9 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE KOLEJNEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze kolejnej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 szt.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o wyborze kolejnej oferty z dnia 28 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.30.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2 grudnia 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.28.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 14:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 2 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie opinii technologicznej dla zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.28.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Zakup usług pocztowych w roku 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup usług pocztowych w roku 2021, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 26 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.6.2.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 26 listopada 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Wyjaśnienia dotyczące zaproszenia do złożenia oferty pn. „Zakup usług pocztowych w roku 2021.” – pismo z dnia 2 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.6.2.2020

Dodała w dniu 2 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup usług pocztowych w roku 2021” .

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.6.2.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 23 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZMIANIA NR 1  TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

 z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020

Treść Zmiany nr 1 treści Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIA

Dot. zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.  Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść wyjaśnień – pismo z dnia 25 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.5.29.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O ZAMKNIĘCIU POSTEPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty na realizację zamówienia pn. Wykonanie zestawów promocyjnych (100 sz.) w ramach projektu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Treść Zawiadomienia o zamknięciu postepowania bez wyboru oferty z dnia 30 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.5.29.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 13 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.4.27.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Opublikowała w dniu 13 listopada 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski”

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.263.4.27.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki

Do góry