Zakup usług pocztowych w roku 2021

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. Zakup usług pocztowych w roku 2021, o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000,00 euro.

Treść Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 26 listopada 2020 r. znak: PZD-ZP.263.6.2.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 4 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 26 listopada 2020 r. Anna Michałczak

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Wyjaśnienia dotyczące zaproszenia do złożenia oferty pn. „Zakup usług pocztowych w roku 2021.” – pismo z dnia 2 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.6.2.2020

Dodała w dniu 2 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn. „Zakup usług pocztowych w roku 2021” .

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18 grudnia 2020 r. znak PZD-ZP.263.6.2.2020  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 grudnia 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki