Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80, Powiat Nowotarski

W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika lewostronnego, przebudowę zjazdów indywidualnych zarówno po stronie lewej jak i prawej, budowę poszerzeń jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, likwidację przepustu drogowego przełożenie rowu ziemnego na rów umocniony, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę ogrodzeń.

WARTOŚC INWESTYCJI: 490 770,00 zł

DOFINANSOWANIE: 490 770,00 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski

W ramach zadania wykonana została rozbudowa odcinka drogi łączącej miejscowości Łapsze Wyżne i Jurgów, w  ramach którego wykonano budowę chodnika, poszerzenie jezdni oraz nakładki wzmacniającej, utwardzenie pobocza, przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa korytek betonowych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 994 294,49 zł

DOFINANSOWANIE: 246 328,74 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

W ramach zadania wykonana została budowa chodnika po obu stronach jezdni, poszerzenie jezdni, budowa ścieku przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowa kanalizacji wraz z wykonaniem przepustów, przebudowa zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 637 250,79 zł

DOFINANSOWANIE: 1 280 089,24 zł

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

W ramach inwestycji wykonana została m. in. budowa jezdni drogi, budowa lewostronnego i prawostronnego pobocza, budowa prawostronnego chodnika; budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów indywidualnych lewostronnych i prawostronnych, przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowa ścieku przykrawężnikowego na całej długości projektowanego chodnika, budowa ciągu korytek betonowych przy prawej krawędzi jezdni, umocnienie skarpy przy lewej krawędzi jezdni, rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania (tj. nawierzchni jezdni i zjazdów, przepustów), budowa muru oporowego oraz przebudowa, budowa i remont elementów zagospodarowania (tj. przepustów, małego mostu, rowów).

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 178 000,00 zł

DOFINANSOWANIE: 996 474,80 zł

Do góry