Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa od km 3+851,95 do km 4+051,80, Powiat Nowotarski

Powiększ obraz

W ramach inwestycji wykonano budowę chodnika lewostronnego, przebudowę zjazdów indywidualnych zarówno po stronie lewej jak i prawej, budowę poszerzeń jezdni, budowę kanalizacji deszczowej, likwidację przepustu drogowego przełożenie rowu ziemnego na rów umocniony, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę ogrodzeń.

WARTOŚC INWESTYCJI: 490 770,00 zł

DOFINANSOWANIE: 490 770,00 zł